Økonomistyring – hvad for en fisk…

Økonomistyring - tjen flere penge på det du laver
 

Hvordan styrer du din virksomhed?

Har du styr på dine regnskabstal eller styrer du som vinden blæser?

Ja, det er måske lidt hårdt sagt, men jeg møder ofte selvstændige i min dagligdag som hører til blandt de sidstnævnte….

Ofte hører jeg disse udsagn:

”Økonomistyring er det ikke kun for store virksomheder med egen regnskabsafdeling?”

”Økonomistyring er sikkert for dyrt…”

”Det har jeg ikke forstand på, det er uoverskueligt…”

Det er synd, for mange selvstændige ville få langt mere overskud ud af deres virksomheder, hvis de styrede mere efter økonomien end vinden.

Økonomistyring behøver ikke være uoverskueligt, hos os bliver du taget i hånden og du bliver klædt på til at kunne forstå dine tal – stille og roligt. Vores udgangspunkt: det skal være enkelt, nemt og forståeligt for dig.

Book et gratis og uforpligtende møde allerede nu

…og få mere ud af din virksomhed

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring er et super godt redskab, som enhver selvstændig bør lede sin virksomhed efter, men også et vigtigt redskab til planlægning af fremtidige handlinger.

– Bogføring af indtægter og udgifter

Rapportering det kan være om din virksomheds resultater og processer

Planlægning i hvilken retning ønsker du din virksomhed hen

Kontrol af de forskellige aktiviteter og processer

Hvorfor økonomistyring ?

Hovedformålet med den økonomiske styring er at give dig et redskab, du kan bruge til at styre virksomheden hen mod størst mulig indtjening (i fagsprog: optimal gevinstmaksimering) i en given situation og at gøre det ud fra de mål du har fastsat.

Et mere specifikt formål med økonomistyringen er at sammenholde realiserede tal med tilsvarende budgetter og at forklare årsagen til eventuelle afvigelser. Det giver dig en realistisk baggrund for at planlægge fremtidige handlinger.

Økonomistyring er hjælp til optimering

Så vil du gerne tjene flere penge på det du laver?

Hvis du f.eks. er håndværker og byder på større opgaver som renovering af en bygning, giver økonomistyring dig input om hvor meget du tjener på en given opgave. Du vil herefter aktivt handle ud fra dette. Det kan være det vil være en økonomisk fordel for dig at blive mere skarp på planlægningen. Der kan være forretningsgange der kan optimeres og samtidig yder du en bedre service over for dine kunder. Det kan være det er smart og billigere for dig at få materialerne leveret – i stedet for at skulle køre efter dem.

Har du en servicevirksomhed, f.eks. behandler eller konsulent. Her kan økonomistyring give dig et billede af, hvilke ydelser du tjener flest penge på. Så kan du aktivt gå ind og se på om du vil ændre dine ydelser. Det kan være det vil være smart at sælge nogle ydelser eller produkter til fast pris – så du ikke kun fakturere til timepris.

Webshop eller forretning her kan økonomistyring vise dig hvilke vare du har størst fortjeneste på. Hvad dine kunder vil have, hvad du skal forhandle mere af og hvad du skal droppe fremover.

Men er økonomistyring ikke dyrt?

At få opbygget nogle gode styringsværktøjer – ja det koster nogle penge i opstarten – og der vil være en løbende udgift, men de kan tjene sig hjem mange gange

  • Hver måned har du overblik over indtægter og udgifter
  • Hver måned kan du se om du har nået dine mål
  • Er der afvigelse, kan du hurtigt sætte ind med justeringer
  • Du har et godt grundlag for at planlægge nye tiltag og investeringer
  • Du ved om du tjener penge på de ydelser/opgaver/produkter du sælger
  • Du har grundlag for at optimere din indtjening

Vil du tjene flere penge på det du laver?

Så ring og book et møde med Jette Martine Beck mobil 27 85 55 46

Sådan foregår det:

Pris: Mødet er uforpligtende, varer en time og er gratis (har du råd til at sige nej…*)

Hvor: På mit kontor i Hedehusene

Hvad for du ud af det: Med udgangspunkt i din virksomhed vil jeg komme med forslag og input til hvordan økonomistyring kan komme ind og hjælpe dig til med at styrke din indtjening og dermed din virksomhed.

For bedre cashflow

Jette Martine Beck

Der er lukket for kommentarer.