Omvendt betalingspligt…

Omvendt betalingspligt...
 

Med virkning fra den 1. juli 2014 indføres omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablets, bærbare computere mv. Der har været eksempler på såkaldt momskarruselsvig, dette vil man gerne forhindre fremover. Momskarruselsvig er eksempelvis ved, at sælger opkræver moms, men aldrig afregner den opkrævede moms til SKAT.

Hvad er så omvendt betalingspligt?

Reglen eksisterer allerede ved indenlandske leverancer af blandt andet metalskrot, investeringsguld.

Sådan forholder du dig?

Det hele foregår sådan, at sælgeren skal undlade at opkræve moms af salget, men skal på fakturaen anføre, at det er køberen, der skal betale momsen. Dette kan gøres ved at anføre ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen” ellerreverse charge”.

Salget skal angives i momsangivelsens rubrik C. Køberen skal omvendt angive momsen på sin momsangivelse og fradrage momsen i det omfang, køberen har fradragsret.

Hvem er omfattet af ordningen?

Det gælder for virksomheder, der overvejende sælger mobiltelefoner mm. til erhvervsvirksomheder. De skal udstede en faktura uden moms og henvise til, at køberen afregner momsen. Husk at bogføre det rigtigt – så momsafregningen bliver rigtig.

Hvilke varer drejer det sig om?

Reglerne om omvendt betalingspligt skal som nævnt anvendes fremover, når to danske virksomheder handler med følgende varer:

  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsordninger
  • Spillekonsoller
  • Tablets
  • Bærbare computere

Det skal dog bemærkes, at køber du ovennævnte varer fra detailbutikker, som primært sælger disse varer til private forbrugere. Så vil salget som hidtil ske med tillæg af almindelig moms.

Konklusion

Uanset om du er sælger eller køber af ovenstående varer. Er det vigtigt at få fastlagt, hvornår reglen finder anvendelse. Er varen er omfattet af ordningen, og sker virksomhedens salg overvejende til andre virksomheder. Beløbene skal konteres korrekt og oplyses via momsangivelsen.

Læs mere på skats hjemmeside

 

For Bedre Cashflow

Jette Martine Beck

 

Der er lukket for kommentarer.